Terug naar Activiteitenverslagen

2016 Zomerfeest

Vanaf het begin is door alle vrijwilligers ingezet op het opstarten van een buurtbibliotheek. Door deze laagdrempelige voorziening is het mogelijk zoveel mogelijk mensen op zo jong mogelijke leeftijd het plezier van lezen mee te geven. Dat is ook de reden dat er in overleg met de bewoners ervoor gekozen is om in buurtbibliotheek extra nadruk te leggen op boeken voor kinderen tot 12 jaar. Daarnaast is er uiteraard een groot assortiment boeken voor lezers vanaf 12 jaar aanwezig.

Het zomerfeest heeft zondag 10 juli 2016 plaatsgevonden. Er is samengewerkt met diverse samenwerkingspartners en vrijwilligers. Wijkopbouwer Errolen oud stagiair Havva. Vriendinnen van Schipperskwartier en leden van stichting kennis is vrede hebben samen met Zoelegha zorggedragen voor alle boodschappen. Daarnaast hebben zij uren in de keuken gestaan om heerlijke hapjes voor alle gasten te maken. Kinderen uit de wijk hebben samen met een gezichten van kinderen geschminkt.

Door middel van een flyer en sociaal media zijn bewoners en vrienden van Schipperskwartier uitgenodigd om aanwezig te zijn. Door de drukte hebben we niet alle bezoekers kunnen tellen. Wij schatten op een opkomst van 100-150 personen. Natuurlijk hebben wij niet alleen feest gevierd. Wij zijn gaan netwerken met als resultaat dat er vrijwilligers zijn geworven. Zowel voor de jongerenraad als voor nieuwe buurtactiviteiten zijn er vrijwilligers geworven. De jongerenraad is op zoek naar een begeleider om hun te helpen. Momenteel begeleid Saliha van stichting kennis is vrede de jongeren. De jongeren komen bijvoorbeeld op woensdagen samen om voor te lezen of zelfstandig een boek te lezen. Daarnaast is stichting kennis is vrede gestart met het houden van diverse workshops voor kinderen en worskhops gezond eten voor vrouwen.

Alle partners hebben positief gereageerd op het openingsfeest en hebben enthousiast meegedaan om er een succes van te maken