Huisregels

Om het centrum goed te laten draaien, zijn de volgende regels voor de bezoekers en deelnemers opgesteld.

 • Bezoekers en deelnemers houden zich aan deze huisregels.
 • In het centrum worden geen (zwak) of alcoholische dranken geschonken en/of verkocht.
 • Het meebrengen van zwak alcoholische en alcoholische dranken is verboden.
 • Bij misdragingen kunnen bezoekers worden verzocht het pand te verlaten.
 • Bezoekers/gebruikers van het centrum zijn zelf aansprakelijk voor de schade of vernielingen die door hen zijn aangebracht.
 • De vrijwilligers zijn niet aansprakelijk voor verlies, vernieling of diefstal van persoonlijke bezittingen.
 • Bij diefstal zijn wij genoodzaakt de politie in te schakelen.
 • Ruimte schoon achterlaten
 • Vaatwasmachine inruimen en aanzetten
 • Er mag niet gegokt worden
 • Het gebruikt van drugs is verboden