Regels

In Trefpunt Vliethage gelden onderstaande regels. Daarmee houden we het Trefpunt voor iedereen veilig, schoon en gezellig.

In Trefpunt Vliethage gaan we respectvol en beleefd met elkaar om;

De voertaal in Trefpunt Vliethage is Nederlands;

De ruimtes worden na gebruik schoon en opgeruimd achtergelaten, tenzij daar andere afspraken over zijn gemaakt bij verhuur. Dat geldt ook voor de keuken;

Er wordt geen alcohol geserveerd. Ook zelf meegebrachte alcoholische dranken mogen niet worden gedronken;

Er mag niet worden gegokt;

Het gebruik van drugs is verboden, en er mag niet worden gerookt (elektronische sigaretten zijn ook niet toegestaan);

De medewerkers van Trefpunt Vliethage zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke bezittingen;

Bij diefstal wordt de politie gebeld;

Bezoekers die zich niet gedragen, kunnen worden gevraagd om te vertrekken.

Neem contact op