Organisatiestructuur

Zo ziet de organisatiestructuur eruit:

Organisatiestructuur

Voor de volgende rollen zijn wij op zoek naar getalenteerde vrijwilligers:

Coordinatoren gezocht

Elke werkgroep wordt ondersteund door een portefeuillehouder.

Hieronder volgt een overzicht van bestuursleden met de daarbij behorende taken

Voorzitter (C.A.M. Hoogers – Graafsma) De voorzitter is het gezicht van de organisatie, voor de stichting en voor de buitenwereld. Zij heeft de volgende taken:

 • Leidt vergaderingen
 • Leidt het bestuur: neemt initiatieven, coördineert en zorgt dat de bestuurswerkzaamheden worden uitgevoerd
 • Vertegenwoordigt de stichting bij officiële gelegenheden
 • De voorzitter van Trefpunt Vliethage is portefeuillehouder van werkgroepen: activiteiten en fondsenwerving.

Secretaris (J.J. Visser) De secretaris is de schrijver van het bestuur en daarmee van de organisatie. Hier horen de volgende taken bij:

 • Schrijft brieven en andere stukken van de stichting
 • Bewaart de ontvangen brieven en bewaart afschriften van verzonden brieven
 • Maakt verslagen of notulen van vergaderingen
 • De secretaris van Trefpunt Vliethage is portefeuillehouder van werkgroepen: administratie, evenementen en vrijwilligers.

Penningmeester (Z.F. Bandhoe) De penningmeester beheert het geld van de organisatie en heeft de volgende taken:

 • Houdt de kas bij en beheert de bankrekeningen.
 • Verricht en ontvangt betalingen.
 • Houdt het kas- en het bankboek bij.
 • Informeert het bestuur regelmatig over de financiële situatie binnen de stichting
 • Maakt het financieel jaarverslag en bewaakt de plannen van het bestuur aan de hand van de begroting.
 • De penningmeester van Trefpunt Vliethage is portefeuillehouder van werkgroepen: gebouw beheer, ICT en communicatie

Aan de slag

Rooster gastheren en gastvrouwen

Dienstrooster Gastheer / Gastvrouw Trefpunt Vliethage   Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 12.00 – 16.00 1.   Abdelatif 2.   Elias 3.   Fatima 4.   Juan 5.   Samira 1.   Aminata 2.   Andzelika 3.   Fatima 4.   Kadra 5.   Ria 6.   Ronnie 7.   Samira 8.   Zamzam 1.   Humbert 2.   Humphrey 3.   Kadra 4.   Laetitia 5.   Marwa 6.   Ria 7.   Samira …

Visie & Missie

Visie Trefpunt Vliethage streeft ernaar de ontmoetingsplek voor en de verbindende kracht tussen bewoners, studenten, ondernemers en maatschappelijke organisatie in het stadsdeel Laak te zijn. Een plek waar alle bevolkingsgroepen zijn vertegenwoordigd en diversiteit in de wijk en omgeving als kracht wordt beschouwd en benut. Dat wil zeggen: geen onderscheid in geloof, nationaliteiten leeftijden en …

Vacatures

Altijd al een steentje willen bijdrage aan je eigen buurt? Trefpunt Vliethage gevestigd in de wijk Schipperskwartier biedt jou de mogelijkheid om je kwaliteiten in te zetten voor je eigen wijk! De organisatie Trefpunt Vliethage is een startende buurtcentrum dat in zelfbeheer van de wijk wordt beheerd. Het is een plek waar verschillende doelgroepen op …