Terug naar Organisatiestructuur

Visie & Missie

Visie
Trefpunt Vliethage streeft ernaar de ontmoetingsplek voor en de verbindende kracht tussen bewoners, studenten, ondernemers en maatschappelijke organisatie in het stadsdeel Laak te zijn. Een plek waar alle bevolkingsgroepen zijn vertegenwoordigd en diversiteit in de wijk en omgeving als kracht wordt beschouwd en benut. Dat wil zeggen: geen onderscheid in geloof, nationaliteiten leeftijden en sekse. Vliethage is de plek waar verschillende doelgroepen om een laagdrempelige manier de handen in een slaan om nieuwe initiatieven te bedenken en te ontplooien ter bevordering van de ontwikkeling van bewoners.

Missie
Trefpunt Vliethage is een bewonersbedrijf dat zich richt op participatie in de wijk Schipperskwartier door het ondersteunen van buurt- en bewonersinitiatieven. Initiatieven in en rond de wijk bieden een breed palet aan activiteiten. De activiteiten zijn primair gericht op ontwikkeling en participatie van de bewoners. De aangeboden activiteiten worden verzorgd door zelforganisaties, wijkbewoners, sociale ondernemers en maatschappelijke organisatie uit de wijk en omgeving en hebben zowel een maatschappelijke als een sociale meerwaarde. De maatschappelijke meerwaarde vertaalt zich in betere veiligheid, leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk. Voor bewoners vertaalt de sociale meerwaarde zich onder andere in arbeidsvreugde, ontwikkeling, eigenwaarde en voldoening.

Kernwaarden
Het faciliteren en stimuleren van verbinding tussen bewoners, zelforganisaties, ondernemers en maatschappelijke organisaties op een laagdrempelige, transparante en open manier zijn de kernwaarden van het Trefpunt Vliethage. Daarnaast zijn respect, vrijheid, vertrouwen, ruimdenkendheid, vriendelijkheid, daadkracht en betrokkenheid de basis voor de manier waarop Trefpunt Vliethage werkt en handelt.