Prijzen

Wil je een ruimte huren? Download dan het Aanvraagformulier activiteitenruimte, vul het volledig in en mail het ingevulde formulier naar contact@trefpuntvliethage.nl

We nemen contact met je op na ontvangst van het ingevulde aanvraagformulier.

Contactpersoon is mw. Ria Nunda.

 

Prijsplan per 1 april 2016

Trefpunt Vliethage is gevestigd op de begane grond van wijkgebouw Vliethage en is opgericht voor de wijkbewoners van Schipperskwartier Den Haag. Wij zijn zeer enthousiast met u en uw activiteit om Trefpunt Vliethage te laten bruisen.

Vanaf 1 april 2016 is het mogelijk om de keuken, de ontmoetingsruimte/ buurtbibliotheek, activiteitenruimte 2 en activiteitenruimte 3 tegen een vergoeding te huren.

Tabel: tarief per uur

 

Ruimte Kosten per uur
Huurder*                                  Commercieel**
Borg €75,-                                Borg  €300,-
Ontmoetingsruimte/
buurtbibliotheek
In overleg In overleg
Keuken In overleg In overleg
Activiteitenruimte 2 €20,00 €40,00
Activiteitenruimte 3 €20,00 €40,00


Hoe werkt het

  1. Neem contact op met een lid van de werkgroep gebouw beheer en maak uw interesse kenbaar
  2. Vul formulier Aanvraagformulier activiteitenruimte digitaal volledig in en lever het digitaal. Stuur een e-mail met het ingevulde aanvraagformulier naar contact@trefpuntvliethage.nl. Uw aanvraag zal vervolgens in behandeling genomen worden.
  3. Er zal een controle plaatsvinden (net zoals bij het huren van een auto) om te kunnen bepalen of u in aanmerking komt voor de tarieven huurder of commercieel

De betaling

  1. De vergoeding dient per vier weken vooruit betaald te worden
  2. Er zal ten alle tijden een borg voldaan moeten worden
  3. Minimaal 1 week van te voren afzeggen/ annuleren om vergoeding terug te krijgen
  4. Twee keer niet tijdig afzeggen/ annuleren, betekend dat er geen recht meer is op het huren van de ruimte
  5. Te laat afzeggen/ annuleren betekend geen teruggave van de vergoeding

Boete/ vies achtergelaten

Het Trefpunt heeft geen schoonmakers in dienst. Er wordt verwacht dat elke bezoeker netjes met alle spullen in het gebouw om gaat en zijn/ haar troep opruimt.

  1. Er zal een boete voor vies achterlaten en/ of schade opgelegd worden. Indien de boete niet voldaan wordt, dan zal het bedrag ingehouden worden op de borg
  2. Wanneer de schoonmaakkosten en/ of schade hoger zijn, dan de betaalde borg, dan wordt er een factuur voor het restant bedrag verstuurd

Wij maken onderscheid tussen tarieven huurder en commercieel

* Huurder

Er is sprake van huurder wanneer er voldaan wordt aan alle onderstaande criteria:

– De initiatiefnemer is een wijkbewoner (18+ jaar)
– De betreffende wijkbewoner kan middels een brief (bijvoorbeeld post van gemeentelijke belastingen/ Eneco/ Dunea) aantonen woonachtig te zijn in Schipperskwartier
– De activiteit is ook bestemd voor de wijkbewoners van Schipperskwartier

Wij ontvangen graag uw plan van aanpak om de wijkbewoners te bereiken

LET OP! Het is mogelijk een subsidie aanvraag in te dienen. Neem hiervoor contact op met ons via contact@trefpuntvliethage.nl.

Het moeten wel verzoeken zijn die gerelateerd zijn aan de maatschappelijke initiatieven met/ voor en door de wijk. Neem ook een kijkje op https://www.denhaag.nl/home/bewoners/stadsdelen-en-wijken/to/Wijkprogramma-Laak-Schipperskwartier-20162019.htm

**Commercieel

U bent een commerciële gebruiker wanneer er niet voldaan wordt aan alle criteria huurder.
Het is NIET mogelijk om een ruimte te huren voor feesten en partijen


Extra

Trefpunt Vliethage kan in overleg ook andere zaken regelen:

– Koffie of thee – €0,20 per kopje
– Lunch – in overleg